Nowości falerystyczne z okręgu siedleckiego

   
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy Zjeździe Okręgowym nagradza koła łowieckie Siedleckiej Krainy św. Huberta medalami "Za Zasługi dla Łowiectwa". jest to kolejny przykład dbałości o zachowanie kultury i etyki łowieckiej.
   
Oznaka VI Hubertusa Nadwiślańskiego Oznaka XI Hubertusa Węgrowskiego
 

JUBILEUSZ 5-LECIA ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO

IM. A. HAŁASY KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

   
   
Z okazji nadania sztandaru Oddziałowi Zamojskiemu KKiKŁ PZŁ im. Alfreda Hałasy zarząd oddziału wydał okolicznościowy i monografię oddziału autorstwa J. Bogdana Kozyry.
   

KLUB KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ DBA

O DZIEDZICTWO FALERYSTYCZNE

 
 

Podczas XIII Krajowego Zjazdu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Soczewce k. Płocka kolekcjonerzy wymieniali się, bądź obdarowywali  nawzajem, odznakami i oznakami oddziałowymi lub medalami, które powstawały z inspiracji członków klubu. Prezentuję te, które nabyłem lub otrzymałem w prezencie, za co serdecznie po raz kolejny dziękuję.

powiększenie zdjęcia kliknięciem

Oznaka klubowa oddziału warszawskiego KKiKŁ PZŁ powstała w 2019 roku w 40 numerowanych egzemplarzach. Oznakę zaprojektował i wykonał   Mateusz Krupiński Oznaka okolicznościowa zaprojektowana i wykonana przez Mateusza Krupińskiego, przekazana uczestnikom  XIII Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ PZŁ w Soczewce k. Płocka Oznaka klubowa oddziału roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ. Projekt Liliana Keller, wykonanie Zbigniew Korzeniowski, 2018 r.
   
Po lewej: medal okolicznościowy wydany przez tarnowski oddział KKiKŁ PZŁ wg projektu Marka P. Krzemienia z okazji 30-lecia Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Na awersie medalu dr Włodzimierz Tomek -leśnik,  myśliwy, kolekcjoner.

U dołu: Limitowany medal (po lewej) i oznaka (po prawej)  autorstwa i wydawcy - Dariusza Knapa - członka oddziału świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ. Dzieła te powstały w kilku wersjach z okazji 30-lecia oddziału świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ. W środku przykrywka z certyfikatem, ozdobnego pudełka na medal .

   
   

WKŁ "Dziczy Jar" z Warszawy obchodzi 45-lecie

   

W bieżącym roku WKŁ "Dziczy Jar" z Warszawy obchodzi Jubileusz 45-lecia. Historia koła jest ciekawa, m.in.  z uwagi na członkostwo w nim wielu generałów innych osobistości przed laty z pierwszych stron gazet.

25 czerwca 1974 r. założyciele WKŁ Nr 345 przy Głównym Kwatermistrzostwie WP generałowie: Florian Siwicki (przewodniczący komisji rewizyjnej), Mieczysław Obiedziński (przewodniczący zarządu), Włodzimierz Sawczuk, Mirosław Petelicki (łowczy), oraz Jan Pszennik, Edward Ślązak (sekretarz) i Zbigniew Kulawiak przyjęli statut i 2 sierpnia 1974 r. uzyskali wpis do rejestru kół zrzeszonych w PZŁ. Struktura zawodowa członków koła ulega zmianie. Początkowo koło zrzeszało samych wojskowych. W kolejnych latach przybywało cywilów, dzisiaj wojskowi stanowią 37 % składu członkowskiego.Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich: nr 199 k. Bulkowa, nr 215 k. Nasielska w woj. mazowieckim oraz nr 298 k. Jedwabna w woj. warmińsko – mazurskim.W początkowych latach koło dzierżawiło obwód nr 140 k. Czempinia w woj. wielkopolskim, z którego zrzekło się w latach osiemdziesiątych z uwagi na dużą odległość z Warszawy i związane z tym trudności w jego zagospodarowaniu, mimo że teren obfitował w zwierzynę, a rozkłady trzydniowych polowań były obfite. Np. w 1980 roku w 13 strzelb pozyskano 18 dzików, 7 jeleni i 13 saren. W 1994 roku koło zmieniło nazwę na WKŁ „Dziczy Jar”. Nazwę zaczerpnięto od nazwy fragmentu łowiska, zapisanego na terenowych mapach regionu. Koło posiada w sercu kniei stanicę myśliwską z wydzierżawioną leśniczówką i pomieszczeniami gospodarczymi do której wiedzie zabytkowa aleja klonowa, gospodaruje na prawie 15.000 ha ziemi, uprawia 12 ha poletek ornych i wykasza 45 ha łąk, za które otrzymuje dopłaty unijne. Prezesami koła byli: generałowie Mieczysław Obiedzińsk), Mieczysław Dachowski, Stanisław Żak (21 lata), płk Leszek Semaniuk i obecnie Piotr Materek. Łowczymi: gen. Mirosław Petelicki (18 lat), płk Leszek Semaniuk (18 lat), Piotr Materek i Jerzy Bryk.

Grawerton okolicznościowy

Lista członków i obwodów łowieckich

(niestety słabo czytelna)

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowane zostały na okres jesienny. Koło przygotowało pamiątki jubileuszowe, jedną z nich jest grawerton informujący o jubileuszu z nazwiskami na rewersie aktualnych członków koła.

Na zdjęciu Leszek Semaniuk Honorowy Prezes Koła wręcza pamiątkowy grawerton Krzysztofowi Mielnikie-wiczowi.

   
 
powiększ kliknięciem na obrazki
>
 
Serdecznie dziękuję za medal Kolegom Maciejowi Śmiecińskiemu - prezesowi KŁ nr 30 "Tracz" w Łodzi i Andrzejowi Dobiechowi - myśliwemu o ogromnych zasługach w dziele propagowania kultury łowieckiej, z którym mam zaszczyt współpracować od wielu lat . Darzbór!           Krzysztof Mielnikiewicz

Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa

Od piętnastu lat pod patronatem Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie wspólnie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty i Burmistrzem Głogowa Małopolskiego prowadzony jest wojewódzki konkurs „Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży” pt. Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa. Tegoroczna 15. edycja konkursu zbiegła się z 95. rocznicą powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Mieciowi Struzikowi, który od początku konkursu angażuje się w jego organizację z ramienia ZO PZŁ Rzeszowie, serdecznie dziękuję za pamięć i kalendarzyk. Darzbór!

   
   

Medal jubileuszowy Oddziału Zamojskiego KKiKŁ PZŁ

 

Oddział Zamojski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z okazji jubileuszu 5-lecia  istnienia, nadania oddziałowi imienia Alfreda Hałasy oraz uczczenia 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, wydał bardzo ładny, limitowany (około 35 egzemplarzy) medal okolicznościowy. Średnica medalu wybitego w brązie wynosi 7 cm. Oddziałem Zamojskim KKiKŁ kieruje Tomasz Sak.

   

Nowości siedleckie

Kolejna statuetka upamiętniająca tegoroczne polowanie hubertowskie w Stasinie, zorganizowane w ramach tradycyjnej już imprezy  - "Hubertusa Nadwiślańskiego 2018". Pamiątkę projektował Eugeniusz Ochnio.

   

w 2009 roku w dzień naszego patrona św. Huberta, w Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół. W trakcie spotkania prezes stowarzyszenia Ryszard Czwarnog nakreślił ideę powołania Towarzystwa i zakres jego działania.

Na jednym ze spotkań gościem honorowym był Janusz Sikorski – były wicedyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Leśnictwa, a następnie Główny Inspektor Gospodarki Łowieckiej i Rybackiej. Janusz Sikorski legenda polskiego łowiectwa, członek Klubu Safari, pisarz, poeta, wytrawny myśliwy, gawędziarz zmarł przedwcześnie w 2010 roku.  W drugą rocznicę śmierci przyjaciele z STMiP uczcili pamięć swego Kolegi medalem pamiątkowym.

   

Kilka tygodni temu otrzymałem od kolegi oznakę łowiecką upamiętniającą jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Dopiero dzisiaj, kładąc przedmiot w klaserze, zauważyłem że oznaka ma bardzo interesujący rysunek wieńca. Na tle hubertowskiego dwunastaka widnieje niemal całkowicie zniszczone trofeum króla polskich kniei.
Wymowa reliefu wydaje mi się bardzo wymowna. Interpretuję ją, jako utratę (zniszczenie) idei samorządności organizacyjnej i wielu zakorzenionych tradycji łowieckich po wprowadzeniu, głosami PIS, kuriozalnych zapisów nowej ustawy Prawo łowieckie. Brawo twórcy tego wymownego faleru.

Statuetka zaprojektowana przez Eugeniusza Ochnio upamiętniająca dwudziestolecie posługi kapelańskiej  ks. Marka Antonowicza.

 

Oznaki kongresowe - Pułtusk 15-17.06.2018

   

Z okazji IV Kongresu Kultury Łowieckiej w Pułtusku, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2018 r. wydany zostanie dla uczestników imprezy zestaw pamiątek kolekcjonerskich, w skład którego wejdzie oznaka kongresowa. Powyżej zamieszczone zostały jej projekty.

Oprócz oznaki w skład zestawu wejdą 3 znaczki spersonalizowane, 2 kartki pocztowe oraz R-ka polecenia. Można je obejrzeć pod linkiem nowości filatelistyczne

 

Garwolińskie statuetki 2014-2017

 

Myśliwi Powiśla Garwolińskiego (okręg siedlecki) postanowili, podobnie jak ich koledzy z okolic Węgrowa, pochwalić się swymi osiągnięciami, zaprezentować siedziby kół, łowiska i ich zagospodarowanie, oraz poznać się i wymienić doświadczenia. Inicjatorzy tego pomysłu Jan Karwowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin, Jacek Gontarz – prezes KŁ „Wilga” w Zakrzewiu oraz członkowie Kółka Myśliwskiego w Garwolinie: Włodzimierz Górski – prezes, Eugeniusz Ochnio – łowczy, Jerzy Tarański – gospodarz łowiska uznali, że najlepszą formą, gwarantującą powodzenie przedsięwzięcia będzie uroczyste polowanie oraz myśliwska biesiada. Tak cztery lata temu pisałem w kulturze łowieckiej o pierwszym Hubertusie Garwolińskim.

Integracyjne polowanie kół łowieckich dzierżawiących tereny łowieckie w powiecie garwolińskim ma się dobrze, a IV już edycja tych łowów odbyła się w Roku Wisły 21 i 22 października 2017 r. Hubertusy organizowane przez działaczy okręgu siedleckiego są atrakcyjne nie tylko z uwagi na dobrą organizację, ale są też gratką dla kolekcjonerów. 

W Garwolinie, za sprawą Eugeniusza Ochnio, znakomitego rzeźbiarza i myśliwego, odlewane są pamiątkowe statuetki hubertowskie. Kolekcjonerzy dobrze wiedzą, że imprezy bez trwałych pamiątek (medale, odznaki, rzeźby, wydawnictwa książkowe) giną w mroku dziejów. Natomiast te upamiętnione artefaktami, żyją przez wieki dzięki kolekcjonerom i muzeom organizującym wystawy i ukazującym po latach  zapomniane pamiątki.

Darzbór! Krzysztof Mielnikiewicz

     
     

Pamiątki uczestnictwa w Hubertusie Garwolińskim.

Statuetki  (2,3,4) są zaprojektowane i wyrzeźbione  Eugeniusza Ochnio.

 

     
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Darzbór

Krzysztof Mielnikiewicz

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: